Onze werkwijze

KERSVERS is de plek waar startende professionals en ervaren casemanagers binnen de Jeugdzorg en het Sociale Domein hun krachten bundelen. Samen met gemeenten, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders binnen de jeugdzorg bouwt KERSVERS aan teams met competente en flexibele professionals die weten waar hun expertise ligt en hun vak met passie uitvoeren. Dit doet zij door samen met haar opdrachtgevers en ervaren casemanagers duurzaam te investeren in startende professionals. Door deze samenwerkingen nauw op elkaar aan te laten sluiten, ontstaat er een veilige leeromgeving voor de startende professional waarmee de mooiste resultaten behaald worden!

KERSVERS ziet de eerste twee dienstjaren binnen de Jeugdzorg of het Sociale Domein als een belangrijke, richtingbepalende periode. Gezien de complexiteit en intensiviteit van het vak, is investering in deze periode essentieel voor een duurzame carrière. KERSVERS richt zich op deze specifieke periode en wordt hierbij ondersteunt door ervaren casemanagers werkzaam als freelancer. 

Focus op startende professionals

KERSVERS biedt startende professionals een leertraject op maat. Naast de nodige vakopleidingen wordt er bij start een op maat gericht praktijkprogramma opgesteld waar de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling. Samen met de professional wordt besproken waar de wens voor ontwikkeling ligt en hoe hieraan gewerkt zal worden. KERSVERS denkt hierbij graag out of the box en in mogelijkheden, zodat de professional aan het eind van de samenwerking weet waar haar kennis en expertise ligt en deze daar waar mogelijk ontwikkeld heeft! 

KERSVERS biedt een concreet praktijkprogramma waarin opleidingen, trainingen op maat, themabijeenkomsten, werkbegeleiding, coaching on the job en supervisie terug te vinden is. Dit alles wordt begeleid door professionals met een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de Jeugdzorg en/of het Sociale Domein met een passie voor overdracht hiervan. Aangevuld met aanwezige sturing en begeleiding vanuit de opdrachtgever vormt de basis voor optimaal functioneren van de startende professional tijdens de opdracht. 

kersvers casemanagers

Knowledge is power
as long as its shared

Doel(gericht)

KERSVERS ziet het als haar taak om startende professionals te begeleiden naar zelfstandigheid, een situatie waarin de professional voldoende toegerust is om zelfstandig de verantwoordelijkheid te kunnen dragen over een caseload. Het doel van een samenwerking tussen een startende professional, opdrachtgever en KERSVERS is een (vast) dienstverband bij de opdrachtgever. 

Vacatures

Laatste vacatures

Geen vacatures gevonden

Scroll naar boven